Väsby simsällskap

Struktur och upplägg

emmaflyter emmaochlrareflyter

Simskoleverksamheten i Väsby Simsällskap arbetar efter ett upplägg som följer utvecklingen i Svenska Simförbundets ”En Svensk Simlinje”. Det innebär kortfattat en utvecklingsgång som tar sin grund i utvecklandet av god vattenvana som en förutsättning för att vidare lära sig simma. Som första simsätt introduceras ryggsim eller frisim, vilka är tekniskt lättare än bröstsim och fjärilsim. Ryggsim kan av barnet upplevas som det lättare alternativet, då det inte behöver koncentrera sig på att koordinera andningen på samma sätt som i frisim då ansiktet är i vattnet. Koordination av armar och ben är fullt tillräckligt när man ska lära sig simma.

”- Idag drunknade jag fem gånger!” det är något som barn ofta kan summera en simskolelektion. Som simlärare vet jag att det för många barn är så att begreppet, ”drunkna” är för abstrakt, och det betyder helt enkelt bara ”att komma under med huvudet”! Som simlärare kan jag då snabbt konstatera att jag hoppas att alla mina elever ”drunknar” varje dag!

Drunkna är inte det enda begreppet som är svårt utan vattenvana är ett annat lika svårt begrepp.

Vad är man då när man är vattenvan och varför är det viktigt med god vattenvana?

Med god vattenvana menas det att man regelbundet umgås med vatten och utvecklar en säkerhet och trygghet i vattnet. Man ska kunna hoppa från kanten få huvudet under vattnet och bubbla. Glida med framsträckta armar med ansiktet under ytan, kunna flyta i ryggläge samt att rotera till magläge.

Utvecklandet av god vattenvana har vi som första steg i vår simskoleverksamhet. Först när barnen uppvisar en förtrogenhet med detta arbetar vi vidare med att utveckla tekniken i de olika simsätten, och inleder då med rygg- och frisim.

Inledningsvis fokuserar vi på bensparken och arbetar därefter vidare med bröstsimsbentagen. Vi fortsätter med att koordinera armar och ben i rygg-, frisim och bröstsim. I simskolans senare nivåer börjar vi arbeta med att totalt sett förbättra tekniken sett till andning, balans, vattenläge och effektivitet i simningen.

Gemensamt för alla simskoleaktiviteter är att det skall vara roligt att lära sig simma! Barn lär genom lek och genom ett lekfullt sätt arbeta med vattenvana och simning så skapas det förutsättningar för en positiv inställning till vatten och simning!
Det är en grundläggande förutsättning att först bli vän med vattnet och inte att gå för fort fram!
Nivåindelningen i simskolan styrs i första hand av barnens utveckling, och inte åldern. Vi har nybörjar- och fortsättningsnivåer för barn i alla åldrar, från två månader och uppåt. I nivån Vattenvana ingår Babysim och Minisim där föräldrarna är med i vattnet tillsammans med sitt barn. Nivån efter är simlekskolan, där grupperna som Baddaren och Sköldpaddan ingår. Simskolan som är sista steget i vår simskoleverksamhet, där målet simkunnig ska uppnås, ingår Pingvinen, Fisken och Hajen. I dessa grupper är föräldrarna inte med i vattnet utan de får hålla sig på land! När målet är nått får man två val, ett att lära sig tävlingsteknik i simning och där ingår Superhajen och det andra alternativet är att lära sig simteknik inte mot tävling och då går man i gruppen Simteknik. Övrig simundervisning så ingår grupperna Krokodilen och vuxensim.

I början av simskolan ligger fokus på vattenvanan, och vi leker mycket tillsammans! Därefter läggs fokus på tekniken i benspark och bentag, följt av koordination av armar och ben i hela simsätt. I de senare grupperna arbetar vi på automatisering av den sammansatta tekniken, ökar tempot och simsträcka, samt fokuserar på mer detaljer i simningen.