Väsby simsällskap

Avgifter för simskolan och crawlkurs

Enligt beslut av styrelsen 2017-01-17 att gälla från och med höstterminen 2017. Avgifterna har fastställts enligt följande:

Grupper och priser

Vattenvana och aktiv start, 0-4 år

Babysim 1665 kr/period
Minisim 1400 kr/period

Simskola, lekfull siminlärning och rörelseglädje, 4 år och äldre

Baddaren och Sköldpaddan 1400 kr/period
Pingvinen 1500 kr/period
Fisken och Hajen 1665 kr/period

Övrig simskola

Krokodilen och Lära sig simma 1665 kr/period
Maneterna 1400 kr/period
Intensivsimskola 1500 kr

Teknikskola inte tävling

Simteknik 1665 kr/period

Teknikskola tävling

Superhajen 2500 kr/termin, tränar två gånger i veckan.

Crawlträning 1 gång /vecka

2500 kr/termin

Crawlträning 2 gånger /vecka

3000 kr/termin

Crawlkurs

1665 kr/period

En period är 11 lektioner och ett återbadstillfälle om man varit borta en gång eller om det varit något fel på bassängen. Lektionerna varierar från 30-45 minuter beroende på nivå av grupp.

Nytt för hösten 2017 är att Superhajen tränar per termin istället för period. De tränar två gånger i veckan om 45-60 minuter per lektion. Pingvinen silver och guld är 40 minuter per lektion.

Intensivsimskolan är 9-10 lektioner fördelat på två veckor i slutet av Juni varje år.