Väsby simsällskap

Simskola, lekfull siminlärning och rörelseglädje, 4 år och äldre.

Simskolan för nybörjare!

I Väsby ss simlekskola ligger fokus inledningsvis på utvecklandet av god vattenvana som en förutsättning för att vidare utvecklas inom de olika simsätten. Barnen bör ha fyllt 4 år för att börja simlekskolan. Alla lektioner är 30 minuter långa och en omgång är 11 tillfällen. Viktigast i simskolan är så klart att barnen ska trivas i vattnet och ha roligt tillsammans!

Baddaren baddaren

Baddaren är första steget till siminlärning. Det är en nybörjargrupp som inte kräver några förkunskaper men barnet måste ha fyllt 4 år för att börja. Här är målet att på ett lekfullt och roligt sätt utveckla barnets vattenvana och skapa en grundläggande trygghet och säkerhet i vattnet. En god vattenvana har barnet uppnått om det klarar av moment som bubbla, doppa, hoppa och glida.

baddaren

 

sköldpaddan

Sköldpaddan sköldpaddan

Nästa nivå är Sköldpaddan och barnen ska ha klarat Baddaren när de börjar i Sköldpaddan. Ett av målen är att flyta 5 sekunder på mage, rotera och flyta 5 sekunder på rygg.   Det andra målet är att simma 5-10 meter på grunt vatten. Vi börjar med frisim och ryggsim.

Simskolan för de som kommit en bit på väg!

När en god vattenvana etablerats arbetar vi på ett lekfullt sätt vidare med att utveckla simsätten, vilka introduceras av ryggsim och frisim, för att senare övergå i mer fokus på bröstsim. Varje barn utvecklas i sin egen takt, och i flera av simskolans nivåer går barnet flera omgångar (läs vidare om simskolans upplägg). Alla lektioner är 40-45 minuter långa och en omgång är 11 tillfällen.

Pingvinen silver & guld pingvinen

Efter Sköldpaddan kommer pingvinen silver. Målet är att klara av att simma 10 meter på grunt vatten. Vi fortsätter arbeta med frisim och ryggsim och vi börjar även med grunderna i bröstsim. Vi fortsätter också att utveckla vattenvanan. När man klarat silver så går man till Pingvinen guld där man arbetar på att nå målet som simma 10 meter på djupt vatten.

pingvinen

 

fisken

Fisken fisken

Nästa nivå är fisken och det första delmålet är att klara av att simma 50 meter på grunt vatten. Vi övar på att dyka och att förbättra tekniken i de olika simsätten. Slutmålet är att simma 50 meter på djupt vatten.

Hajen Hajen

Målet i Hajen är att bli simkunnig. Vi övar livräddning och moment för att ytterligare öka säkerheten i vattnet på djupt vatten. Vi övar också mera teknik i frisim, ryggsim och bröstsim samt att dyka. Målet är att simma 200 meter på djupt vatten.

hajen