Väsby simsällskap

Vattenvana och aktiv start, 0-4 år.

Babysim babysim

Syftar till att ge våra yngsta en grundläggande vattentrygghet och samtidigt erbjuda en skön och mysig stund för barn och föräldrar tillsammans i vattnet. Genom babysimmet stärks barnens kroppsmedvetenhet och motoriska utveckling och de lär sig hantera och ha respekt för vattnet. Tillsammans med föräldrarna, badar man en gång i veckan. Lektionerna hålls i en varmt tempererad bassäng (32-33°C), under ledning av en babysimsutbildad instruktör.

babysim30

Babysim kan påbörjas först då barnet är över två månader, har en vikt av minst fem kilo samt en läkt navel. Vi rekommenderar dock att barnet är minst tre månader. I babysim sjunger och leker vi fram vattenvana hos barnen. Både ovan och, om så önskas, under vattnet. I våra kurser lär vi barnen att dyka och att ta sig fram i vattnet, med fokus på att de ska tycka om vatten och ha roligt. För att kunna ge detta vet vi av erfarenhet att det krävs tid. Vi har därför lagt upp våra babysimkurser med flera delkurser/steg. Då babysimmets sista nivå avslutats kan vi erbjuda fortsättning i vårt minisim!

En Babysim kurs är uppbyggd på 11 lektionstillfällen och 1 återbadstillfälle, dit alla i kursen är välkomna oavsett man missat någon gång eller inte, dvs. totalt 11 badtillfällen. Kursen är uppbyggd på detta sätt pga. att:

  • Ett litet barn blir oftast, oftare sjuk än ett större barn under pågående kurs. Då ska det finnas tillfällen att kunna ta igen och bli instruerad av sin kursledare, de kurstillfällen som man missat.
  • Om din instruktör blir sjuk under pågående kurs och en annan babysim instruktör inte går att ordna med, kan en simlärare bli ersättare under lektionstillfället.

Även om man har kunnat komma alla elva gånger så är man välkommen att ta del i det återbadstillfälle som finns. Det passar bra för repetitioner och frågor inför nästa kurs. Båda föräldrarna är välkomna att delta vid varje kurstillfälle. Vi har både nybörjar- och fortsättningskurser i babysim. Diplom delas ut vid sista lektionstillfället.

 

joel joel2n

Det är viktigt att komma ihåg att:
• babysim alltid sker på barnets villkor
• det är barnets nyfikenhet som motiverar att prova nya övningar
• det är barnets humör som bestämmer hur länge man badar
• man skall aldrig tvinga barnet att göra något som det inte tycker om
• babysim får inte på något vis bli en fråga om prestation eller tävling mellan föräldrarna

Vi arrangerar fotograferingstillfällen under kursens gång.

Förberedelser hemma
Första badbesöket innebär många nya intryck. Förslagsvis förbereder ni ert barn hemma innan babysimmet genom att bada i badbalja eller badkar. Sänk successivt badtemperaturen till 33°C så att barnet trivs i den temperaturen när ni kommer till oss. Det är också bra om ni kan vänja barnet vid lite vatten i ansiktet. Iaktta hela tiden hur barnet reagerar så att det inte blir obehagligt. (Skulle barnet få i sig lite vatten och börja hosta är det inte farligt.) Vänta med att doppa barnet helt under vatten, det gör vi tillsammans.

 

Minisim 2-4 år minisim

I minisim är föräldrarna med i vattnet och varje kurs består av elva lektioner á 30 minuter. Förkunskaper krävs inte utan fokus i minisim ligger på att bekanta sig med vatten som element. Målsättningen med våra minisimgrupper är i första hand att utveckla god vattenvana, vilket förenklat kan summeras i att känna trygghet i vattnet och tillit till sin egen förmåga liksom att kunna hoppa ner i vattnet från kanten, doppa huvudet, bubbla med ansiktet under vattnet, glida i magläge med framsträckta armar och ansiktet under vattenytan samt att flyta på rygg.

Fortsättningssteget efter minisim är Sköldpaddan.

Nybörjare
Målet för dessa unga simskolebarn är att de efter kursen ska våga doppa huvudet, hoppa från kanten och bubbla med munnen i vattnet. Detta är också en förlängning av babysimmet och här är barnen omkring 1,5-3 år gamla.

Fortsättning
Detta är minisim för något större barn, 2-4 år, och i likhet med ”nybörjargruppen” ligger fokus på att utveckla en grundläggande trygghet och säkerhet i vattnet.

bubblor

Hur gör jag som förälder?
För att barnet skall ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla god vattenvana är det viktigt att du som förälder känner dig förtrogen med hur du ska göra för att bäst stötta ditt barn. Vid olika sim-, glid- och flytövningar bör du försöka hålla ditt barn så lite som möjligt. Vid magläge kan man hålla under bröstkorgen med en hand, vid ryggläge under nacken med en hand (och vid behov även under svanken). Gå alltid framför ditt barn, så att barnet simmar mot dig. Vid hoppövningar gäller också att försöka hålla i sitt barn så lite som möjligt, låt gärna barnet komma under med huvudet. Ta tag i barnet igen när det flyter upp till ytan. Det är en fördel om du som förälder själv doppar huvudet samtidigt med ditt barn när det kommer ner under vattnet. Instruktören på plats besvarar självklart alla frågor och informerar om hur man som förälder beter sig för att på bästa vis stötta sitt barn!