Väsby simsällskap

Anslagstavlan ny och gammal information

Väsby simsällskap bedriver simundervisning enligt Simlinjen och har varit certifierade 2012 och 2013 av Svenska Simförbundet.

From 2014 så har Svenska  simförbundet nya riktlinjer, Simlinjen – Svenska simförbundets utvecklingstrappa, vilket Väsby simsällskap följer. Simförbundets Simlinje är en utvecklingstrappa, som pekar på vilka färdigheter man bör sträva efter i olika utvecklingsstadier och på vilket sätt det bör ske. Sammanlagt består den av åtta stadier och ska fungera som ett pedagogiskt verktyg för planeringen av simmarens långsiktiga karriär, oavsett om det gäller elitidrott, motion eller hälsa. Simlinjen har tagits fram utifrån erfarenhet, forskning och framtidsanalys, baserat på internationella modeller. Simskolan följer de två första stegen i trappan, Vattenvana och aktiv start samt Lekfull siminlärning och rörelseglädje.

simlinjenansl (1)

Svenska simförbundets utvecklingstrappa.

Att följa nya Simlinjen och att vi varit Certifierade innebär att kvalitets kriterierna för simskolan är uppfyllda gällande antalet barn/ledare, 6 st/1 ledare samt ledarnas utbildnings nivå och att det finns en tydlig röd tråd i verksamheten.

Verksamheten ska kontinuerligt utvärderas för att kunna utvecklas och det ska finnas tydliga mål och kriterier för de olika grupperna som följer svenska Simförbundets simlinje. I simlinjen tränar vi på alla simsätt, Ryggsim, Crawl, Bröstsim och Fjärilsim.

Stående information

Simskoleansvarig:

Josefin Lillhage

Vi nås på mail,  simskolan@vss.se vilket vi läser och besvarar så fort vi kan.

OBS! Under semestern har vi ingen telefontid!

Ny information

From 14/8 kommer vi inte ha någon telefontid utan vi kommer att besvara era frågor via mail simskolan@vss.se.

Nyheter i simskolan from hösten 2017.

Bokningen är öppen under hela sommaren och ni går in via vss.se simskolans bokning och följer sedan instruktionerna för bokning.

Nytt för höstens bokning är att vi öppnar simskolans olika grupper på olika veckodagar, dvs:

  • hajen och fisken bokas måndag 12/6 kl 08.00
  • pingvinen silver och guld bokas tisdag 13/6 kl 08.00
  • sköldpaddan och baddaren bokas onsdag 14//6 kl 08.00
  • babysim, minisim, maneter, krokodiler och vuxensim bokas torsdag 15/6 kl 08.00
  • simteknik bokas fredag 16/6 kl 08.00.

Ovan bokningstid gäller för Er som är prioriterade alltså i en pågående period.

För Er som inte är prioriterade alltså i en pågående grupp öppnar bokningen för höstens simskola måndag 19/6 kl 09.00

Simteknik 25 m fortsättning och superhajen bokas via kansliet likaså  våra crawlkurser allt från ungdomscrawl till fortsättningskurser.  För att boka kontakta Marie på 59411300 då vi har telefontid eller via mail msp@vss.se.

From hösten 2017 har vi gjort om grupperna i superhajen. Det finns tre steg, 1 2 3 där 1 är mest avancerad och man tränar två gånger i veckan under en termin samt att man tävlar på våra Utmanartävlingar. Träningen följer numera terminer dvs börjar i augusti och slutar i december. Det är inga perioder längre därav en prishöjning i superhajen.

Det är kortbetalning vid bokning i simskolan. Bekräftelse på bokning skickas via mail så snart bokningen är genomförd.

Simskolans kursavgifter kommer att höjas from våren 2017. Anledningen till detta är en service avgift för kortbetalning.