Väsby simsällskap

Anmälan

Anmälan till simskolans olika grupper sker på direktlänken för SportAdmin längre ner på sidan. Nytt för bokningen är att bokningen öppnar för prioriterade som går i pågående period och en vecka efter öppnar bokningen för nya medlemmar och för dom som inte går i pågående period.

Man skriver in den aktuella mailadress som är kopplad till den medlem som ska gå i simskolan. Vänta kvar på sidan och invänta den engångskod som skickas till den aktuella mailadress som angivits. Koden kan bara användas inom 20 minuter  efter det får man göra ombokningen. Skriv in koden och de personer som är bundna till angiven mail kommer upp. Välj person och sedan grupp. Följ därefter anvisningarna.

Rekommendation av nivå på grupp meddelar simlärarna veckan innan då internetbokningen öppnar. För bokning krävs mailadress som är kopplad till den som ska gå i simskolan. Det är viktigt att ni meddelar kansliet om ni byter mailadress så att det hela tiden är den aktuella mailadressen som finns. Ni som är nya kan få hjälp via mail simskola@vss.se.

Är det för få anmälda i en grupp, mindre än fyra så kommer barnen att omplaceras till en annan grupp.

För att boka:

När bokningen öppnar för nästkommande period så kommer prioriterade som går i pågående period att först få chansen att boka kurs. Efter 1 vecka kommer bokningen att öppnas upp för nya medlemmar samt de som inte är i pågående period.

Läs mer om våra olika nivåer och grupper i simskolan innan du anmäler ditt barn speciellt om du anmäler ett barn för första gången till vår verksamhet.

Du gör ditt barn en otjänst genom att missbedöma barnets förkunskaper, då det leder till att barnet får svårt att tillgodogöra sig simundervisningen på rätt sätt.

Vi gör vanligtvis inga uppehåll för lov under terminen men det kan ske ändringar av simtider pga. simtävlingar och simhallens annorlunda öppettider vid röda dagar. Simskolans aktuella veckor finns under fliken schema och heter ”tider för simskolan 2016-17”.

Vid akuta händelser då vi inte kan ha tillträde till bassängerna kommer information att mailas hem samt hängas upp i simhallen.

Länk till simskolans bokning:

http://www.sportadmin.se/hemsida/form/formD.asp?F={D8AA199A-28DE-4F45-9406-B0046F080FB9}

När ni kommer in på bokningen så kommer ni att se alla grupper. Tryck på logga in för att boka. 

Därefter väljer ni vilken grupp som bokningen avser och väljer person som ska gå i gruppen.

Kontrollera att personuppgifterna stämmer och komplettera ev. saknade eller felaktiga uppgifter t ex ny e-post och spara.

Skicka anmälan.