Väsby simsällskap

Utbildningstrappa

Väsby simsällskaps utvecklingstrappa – teori, intern utbildning.

Parallellt med träningsplaneringen så har vi en utvecklingstrappa för teori, där vi arbetar med ämnen som antidoping, kost, självkänsla och gruppdynamik. Dessa ämnen kommer att följa varje nivå och vara anpassad efter det. Litteratur som vi använder är rekommenderade böcker från SISU.

Rebecca Alexandersson och Marie Sparrman, som båda är utbildade lärare i bland annat idrott och hälsa, håller i lektionerna.

Här nedan finner ni en presentation samt kursplan med mål för samtliga grupper.

Teknikgrupper

Simmarna i dessa grupper kommer att arbeta med gruppdynamik och samarbetsövningar i idrottshallen vid terminsstart för att bygga ihop grupperna. Deras förebilder, medleysimmarna, kommer att få vara med och arrangera detta. I samband med denna aktivitet har vi föräldramöte för alla teknikgrupper.

Planerade tillfällen 2016:.

Medleygrupper

Fyra gånger per termin har dessa simmare ”teoritimme” på onsdagar 17.00-18.00. Vi kommer att arbeta utifrån litteraturen ”Wilda och Walter” som är SISU rekommenderat.

Planerade träffar 2016:

Innehåll: Självkänsla, självförtroende, ”kroppen och knoppen”, gruppdynamik och kost.

Mål: Simmarna ska få kännedom om vad som skiljer självkänsla och självförtroende. Simmarna ska få lärdom om hur kroppen och knoppen fungerar och samarbetar. Simmarna ska få genomföra olika sammanhållningsövningar samt föra diskussioner om gruppdynamik. Simmarna ska få laga till lättare återhämtningsmål och få lärdom om vad kroppen behöver för att återhämta sig.

Ungdomsgrupp 1 och 2 samt Förberedande ungdom

Sju gånger per år har dessa simmare ”teoritimme” på onsdagar 16.00-17.00. Vi kommer att arbeta utifrån litteraturen ”Special idrott” av Bengt Johansson som är SISU rekommenderat samt annat material ifrån SISU.

Planerade träffar 2016:  (Utöver dessa träffar kommer dessa simmare att arbeta med speciella teman under läger).

Innehåll: Antidoping och droger, träningslära, kost, mentalträning, etik och skador (eventuellt någon extern föreläsning).

Mål: Simmarna ska få kännedom om vilka regler det finns gällande doping, hur en dopingkontroll går till samt hur olika droger påverkar kroppen. Simmarna ska få lärdom om simningens olika farter samt puls i förhållande till dessa farter. Simmarna ska också få kännedom om terminens olika träningsperioder. Simmarna ska få lärdom om kostens vikt vid träning samt vid ledighet. Simmarna ska få lärdom om hur knoppen påverkar prestation vid träning och tävling, genom övningar ska simmarna få lärdom om hur man kan arbeta med det ”mentala” inför träning och tävling. Genom diskussioner ska simmarna få lärdom om etik och moral samt gruppdynamik. Simmarna ska få kännedom om hur man går till väga ifall man blir skadad samt vilken hjälp man kan få.

Gymnasiegruppen

Våra gymnasiesimmare arbetar med detta då det ingår i NIU-programmet som de läser på Arlandagymnasiet. De ungdomar som inte läser på Arlanda kommer att få detta genom att följa ungdomsgrupperna. Mentorsverksamhet kommer att läggas i samband med vissa frukostar efter sin morgonträning.

Arlandasimmarna hjälper även till vid Utmanaren 3ggr/termin som en del av skolarbetet.

Elitgruppen

Elitsimmarna kommer att arbeta på ledarskap och att vara mentorer för de yngre simmarna, med detta menar vi att elitsimmarna fungerar som teknikråd för de yngre samt om tillfälle ges ”föreläsa” om sina erfarenheter.

Olika simsättsdagar kommer arrangeras där elitsimmarna fördelas efter sin specialitet och visar teknik för de yngre simmarna som får prova olika teknikövningar i de olika simsätten.

Övrigt

Tränare, simlärare och övrig personal ska gå igenom HLR en gång vartannat år.