Väsby simsällskap

Träningsgrupper

Här finner ni lite info om våra olika träningsgrupper, klicka på de olika grupperna för en mer detaljerad beskrivning.

Elit Senior ”Träna för att vinna”
”Utvecklad, personligt utformad träning, detaljerad uppföljning & analys”

Elitgymnasiet ”Träna för att prestera”
”Utvecklad, personligt utformad träning, detaljerad uppföljning & analys”

Ungdomsgrupper ”Träna för att tävla”
”Utveckling av de fysiska egenskaperna bakom prestation”

Medleygrupper ”Lära sig träna”
”Utveckling av de grundläggande färdigheterna i att träna och grunderna i de olika fysiska kapaciteterna”
Bygga upp långtidsutvecklingen i tekniken i alla fyra simsätt under gradvis längre arbetstider och under ökad intensitet, god balans mellan teknisk och fysiologisk kapacitet, utveckla färdigheten i Medley. Förberedande och stärkande landträning med den egna kroppen som vikt.

Teknikgrupper ”Lära sig simma”
”Vidareutveckling av de grundläggande färdigheterna i simning”
Teknikfärdigheten skall utvecklas från de grundläggande färdigheterna, flyta, balansera och glida, till förmågan att kunna skapa optimala motståndsförutsättningar under den aktiva framdrivningen. Simmare ska ha nått färdigheter som gör det möjligt för dem att både träna och tävla med fortsatt effektiv teknik, trots uttröttning.

Juniorgrupper ”Träna för att träna och tävla”
”Vidareutveckling av de grundläggande färdigheterna i att träna och tävla”
Här vidareutvecklas simmare på individuell nivå, med fokus på att trivas med träning och tävling.