Väsby simsällskap

Simning

Simning är inte bara den enda riktigt livsviktiga sporten. Den ger också sina utövare möjligheter, som få andra sporter. Viktigast är ett fint kamratskap, där pojkar och flickor är kompisar på ett naturligt och spontant sätt. Man leker i vattnet, tränar, tävlar och har kul tillsammans. Inte var för sig som i många andra idrotter. Den rätt tuffa träningen när man blir lite äldre ger också målmedvetenhet, som man har nytta av utanför simningen. I skolan till exempel. Det finns undersökningar, som visar, att simmare ofta klarar skolan på ett utmärkt sätt. Det övergripande målet för Väsby SS är därför, att erbjuda barn och ungdomar möjlighet att lära sig simma och en lustfylld och meningsfull fritidssysselsättning, som de har nytta av längre fram i livet. Vi vill självklart också, att de blir duktiga simmare. Ambitionen må sedan vara, att klara sig i vatten, tävla med sig själv eller mot kompisarna i klubben eller mot andra klubbar.