Väsby simsällskap

Styrelsen

Josefin Lillhage, ordförande
Telefon: 070-8285712
E-post: josefin@lillhage.se
Sverre Romstad, kassör & vice ordförande
Telefon: 073-3343193
E-post: sr@vss.se , sverre.romstad@hotmail.com
Maria Åkerman, sekreterare 
Telefon: 070-7749778
E-post: maria_akerman@yahoo.com
Björn Asp, ordinarie
Telefon: 070-9426817
E-post: bjorn.asp@telia.com
Anders Brunander, ordinarie
Telefon: 072-5761124
E-post: andresbrunander@gmail.com
Patrik Sparrman, ordinarie
Telefon: 070-6549830
E-post: patrik@sparrman.nu , patrik@golvvarme.nu
Ingen bild
Christian Nyblom, ordinarie
Telefon:
E-post: christian@nyblom.com
Irene Furst, suppleant
Telefon: 070-8703371
E-post: ia@vss.se
Peter Ahlström, suppleant
Telefon: 070-6710310
E-post: peter.ahlstroem@telia.com

 

Revisor
Hans Bredberg, Finnhammars Revisionsbyrå

Valberedning
Sammankallande: Jessica Engström
Ledamöter: Annika Eklund och Marcus Lindström